Wprawdzie przewidziany na jesień, ale już dostępny – elektroniczny numer podsumowujący rok 2023 w zakresie highendowych kolumn głośnikowych oraz kabli. Na okładce tego...