U prenumeratorów jest już najnowszy, kwietniowy numer magazynu „Stereophile”. Tematem numeru jest zestaw ponad 450 produktów, które pismo zaopiniowało i opatrzyło ocenami....