AURALiC oferuje aktualizację swojej podstawowej serii produktów, ARIES G1 i ALTAIR G1, do wersji G1.1. Zmiany w G1.1 wprowadzają dwie nowe funkcje wspólne dla obu modeli....