Dostępny jest już najnowszy numer japońskiego kwartalnika. „Stereo Sound” № 229, w swoim „zimowym” wydaniu, skupia się na corocznych „Stereo Sound Grand Prix” i „Best Buy...