Jak poinformowała firma Zephyrn inc., właściciel marki TechDAS, pan Hideaki Nishikawa-san odchodzi na emeryturę. Przypomnijmy, że to inżynier stojący za projektami...