Firma Chord Company wprowadziła na rynek interkonekt Epic Digital Tuned ARAY. Jak czytamy  materiałach prasowych, ma to być „kabel klasy Premium”, który „wprowadza zalety...