Wojna za naszą wschodnią granicą i cierpienie ludzi nieludzko traktowanych przez wojska rosyjskie – to trudna rzeczywistość. Rosyjski baletmistrz i ukraińska tancerka wraz z...