„Kobieto, boski diable… Wizerunki kobiet w projektach scenograficznych z kolekcji Muzeum Śląskiego w Katowicach”

Muzeum Śląskie w Katowicach zaprasza na nową wystawę „Kobieto, boski diable… Wizerunki kobiet w projektach scenograficznych z kolekcji Muzeum Śląskiego w Katowicach”. Kuratorem wystawy jest Sylwia Ryś.

W historii teatru granie postaci kobiecych wiązało się z wieloma obostrzeniami obyczajowymi i zwyczajowymi, które miały wpływ na kostium teatralny i sposób jego prezentacji na scenie. Projekty kostiumów damskich będzie można oglądać na wystawie „Kobieto, boski diable…” realizowanej w budynku Centrum Scenografii Polskiej Muzeum Śląskiego od 4 lutego 2022 r.   

Studio Christoph Stickel Mastering | foto: CH Mastering

Wystawa ukazuje fenomen tworzenia postaci scenicznej oraz roli, jaką w tym procesie odgrywa kostium. Najważniejszy etap pracy scenografa, czyli tworzenie projektu kostiumu, jest najczęściej niedostrzegalny dla widzów. Ten złożony proces zostanie ukazany poprzez prace scenograficzne autorek projektów kostiumów damskich.

Liczna kolekcja prac, znajdujących się w zbiorach Muzeum, przedstawia zróżnicowane interpretacje wizerunku kobiety. Pokazuje także charakterystyczne dla twórczości poszczególnych artystek techniki projektowania, które są wyrazem określonego stylu i odzwierciedleniem osobowości projektantek.

Poznanie prezentowanych projektów scenograficznych pozwoli odsłonić kryjącą się za nimi historię. W przeszłości granie ról kobiecych wiązało się z szeregiem obostrzeń zwyczajowych i obyczajowych, które miały wpływ na wygląd kostiumu teatralnego i sposób prezentacji bohatera na deskach teatru. Wystawa „Kobieto, boski diable…” pozwoli dostrzec w projektach inspiracje: surrealizmem, kubizmem, postmodernizmem, a także wykorzystanie elementów groteskowych czy motywów ludowych.

Centrum Scenografii Polskiej zajmuje się scenografią w jej kontekstach społecznych, kulturowych i formalnych. Działa na pograniczu teatru, filmu, architektury oraz szeroko pojętych sztuk plastycznych i widowiskowych. Zbiory Centrum Scenografii obejmują dzieła powstałe po 1945 roku. Jak czytamy w materiałach prasowych, kolekcja „odzwierciedla rozwój polskiej scenografii od okresu powojennego do czasów współczesnych i prezentuje najdonioślejsze dokonania polskiego teatru”.

Gdzie?

Budynek Centrum Scenografii Polskiej

Muzeum Śląskie w Katowicach

T. Dobrowolskiego 1, 40-205 Katowice

tel. 32 2130 838, kom. 660 751 483

Kiedy?

Wystawa dostępna dla zwiedzających od 4.02 do 3.04.2022.

www.MUZEUMSLASKIE.pl

Studio Christoph Stickel Mastering | foto: CH Mastering

tekst mat. prasowe

foto mat. prasowe

Poprzednie

Następne